Het toezicht is veranderd

Op 1 augustus 2017 is het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs veranderd. De website is daarom vernieuwd.

Dit zijn de 3 belangrijkste aanpassingen op de website

1. U ziet oordelen over kwaliteitszorg en financieel beheer bij schoolbesturen als zij zijn onderzocht vanaf 1 augustus 2017.

2. Scholen krijgen voortaan niet altijd een eindoordeel van de inspectie. Op de toezichtkaart staat dan ‘Zonder actueel oordeel’.

3. Als scholen, afdelingen van vo-scholen en mbo-opleidingen een eindoordeel krijgen, dan kan dat eindoordeel ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ zijn.

Rapporten niet allemaal gepubliceerd

Sinds 1 augustus 2017 krijgen besturen en scholen een ‘Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen’. Helaas kunnen we de meeste rapporten en (eind)oordelen van deze onderzoeken momenteel niet correct publiceren vanwege technische problemen. Het gaat om de onderwijssectoren po, so en vo. Wij werken eraan om deze publicatieproblemen zo snel mogelijk op te lossen.