Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht
www.spoutrecht.nl
Bestuursnummer
41400

Aantal scholen: 41:

 • - 39 basisonderwijs
 • - 2 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

obs "Apollo 11", De Meern 3454 EN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs Wittevrouwen (Jenaplan), Utrecht 3572 TJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "De Koekoek", Utrecht 3514 TT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "Pantarijn", De Meern 3453 RD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS De Klim, Utrecht 3524 HH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "Rijnsweerd", Utrecht 3584 GV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Kaleidoskoop, Utrecht 3526 EP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS De Kleine Dichter, Utrecht 3521 EX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs "Oog in Al", Montessori, Utrecht 3533 CJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

sbo Luc Stevensschool, Utrecht 3526 GH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "De Cirkel", Utrecht 3554 GJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "Pr.Margriet", Utrecht 3554 GE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs Rietendakschool, Utrecht 3552 EZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

obs Prof.dr. Ph.A. Kohnstamm, Utrecht 3582 HD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs De Hoge Raven, Utrecht 3525 AL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Anne Frank, Utrecht 3527 XL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof, Utrecht 3512 JR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "Kees Valkenstein", Vleuten 3451 VD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "Voordorp", Utrecht 3573 BK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs Jules Verne, Utrecht 3551 BP

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Overvecht, Utrecht 3564 RS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs "De Cirkel", locatie Maasplein, Utrecht 3522 BV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "De Meander", De Meern 3454 CX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

obs "Vleuterweide", Vleuten 3452 CB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "De Twijn" locatie Puntenburg, Utrecht 3511 ER

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs "De Panda", loc. De Panda, Utrecht 3527 BR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Obs "De Klimroos", Utrecht 3544 AK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Tuindorp, Utrecht 3571 EN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Kindcentrum Rijnvliet, Utrecht 3545 EA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Kindcentrum Rijnvliet, Utrecht 3545 EA

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Johan de Witt, Utrecht 3533 EW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Wittevrouwen, Utrecht 3572 HD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

"Dr. Bosschool", Utrecht 3515 VB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

International School Utrecht, Utrecht 3527 XL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Het Zand, Utrecht 3544 DB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Obs Overvecht, de Watertoren, Utrecht 3562 BC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs Overvecht, de Klopvaart, Utrecht 3564 XZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs Overvecht, Spoorzicht, Utrecht 3561 JK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

obs "Waterrijk", Utrecht 3543 BT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Speciaal onderwijs

Dr. D. Herderschêeschool, Utrecht 3554 EZ

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.