Kaya Frater Odulfinus z/n
Bonaire
www.sgbonaire.com

Laatste toezicht op 07-03-2018

Bestuursnummer
21340

Financiële positie

Aangepast Financieel Continuïteitstoezicht

Bij de jaarlijkse analyse van de financiële gegevens van het bestuur heeft de inspectie risico’s gesignaleerd voor de financiële continuïteit van Stichting Scholengemeenschap Bonaire. Onderzoek bij de instelling heeft dit beeld bevestigd. Daarop is Stichting Scholengemeenschap Bonaire onder aangepast financieel continuïteitstoezicht geplaatst. Stichting Scholengemeenschap Bonaire stelt nu een verbeterplan op en informeert de inspectie regelmatig over de vorderingen en over de actuele financiële situatie.


Onderzoek uitgevoerd: 07-03-2018

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie