Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht
www.kom-leren.nl
Bestuursnummer
42669

Aantal scholen: 21:

 • - 21 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Katholieke basisschool de Den, Mheer 6261 NX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Kindcentrum Dynamiek, Maastricht 6216 TT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool De Cramignon, Eijsden 6245 RE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool De Kring, Maastricht 6228 GC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Nutsschool Maastricht, Maastricht 6224 JR

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool St. Martinus, Gronsveld 6247 CM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool De Keerkring, Cadier en Keer 6267 EM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool St. Gertrudis, Sint Geertruid 6265 AS

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool Broekhem, Valkenburg Lb 6301 XT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Montessori basisschool De Poort, Maastricht 6221 SZ

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool De Perroen, Maastricht 6228 XZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

openbare basisschool De Bundeling, Bunde 6241 BB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool Binnenstad, Maastricht 6211 JR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Tangram algemeen bijzondere basisschool, Eijsden 6245 RE

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool Berg, Berg en Terblijt 6325 CN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Katholieke Basisschool Maurice Rose, Margraten 6269 EX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Openbare basisschool De Spiegel, Maastricht 6229 HD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool St. Jozef, Eijsden 6245 LN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

OBS De Regenboog, Maastricht 6226 AR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool Op De Tien Bunder, Wijlre 6321 CP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Montessori basisschool De Poort, nieuwkomersgroepen, Maastricht 6221 SZ

Overige
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.