Veluwelaan 8
8091 ER Wezep
www.vpcpodeakker.nl
Bestuursnummer
42759

Aantal scholen: 6:

 • - 6 basisonderwijs

Financiële positie

Geen oordeel

Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool De Regenboog, Oldebroek 8096 AR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zeer zwak

Koldewijn-Schoele, Kamperveen 8278 AP

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Goede Herder, Wezep 8091 ER

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Looschool, 't Loo Oldebroek 8095 PA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool Nassau, Hattemerbroek 8094 AH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Timotheüsschool, Oldebroek 8096 BV

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.