Groen van Prinstererstr 94
9602 VL Hoogezand
Bestuursnummer
42761

Aantal scholen: 9:

 • - 9 basisonderwijs

Financiële positie

Geen oordeel

Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

De Schakel, Hoogezand 9602 BB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Het Ruimteschip, Hoogezand 9602 EN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. W.A. Scholtenschool, Foxhol 9607 RJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Van Heemskerckschool, Hoogezand 9601 AR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Theo Thijssenschool, Hoogezand 9603 HL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. 't Heidemeer, Sappemeer 9611 EN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Walstraschool, Kropswolde 9606 PH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Tweemaster, Hoogezand 9602 TC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Nico Bulderschool, Hoogezand 9602 LN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.