J.J.H. Verhulstlaan 13
1401 CS Bussum
www.kmsbussum.nl
Bestuursnummer
25664

Aantal scholen: 3:

  • - 3 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Katholieke Montessorischool, Bussum 1401 CS

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Kath. Montessorischool Bussum, locatie 't Kwetternest, Bussum 1401 CS

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Kath. Montessorischool Bussum, locatie De Kwakertjes, Bussum 1401 BH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs