Calslaan 99
2804 RT Gouda
Bestuursnummer
31118

Aantal scholen: 2:

  • - 2 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Islamitische basisschool An Noer, Alphen aan den Rijn 2402 BT

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Islamitische basisschool Al Qalam, Gouda 2804 RT

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs