Leerweg 1
9202 LE Drachten
www.csgliudger.nl
Bestuursnummer
40078

Aantal scholen: 6:

  • - 6 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

CSG Liudger Burgum, Burgum 9251 AT

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO

CSG Liudger, locatie Raai, Drachten 9202 LE

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

CSG Liudger Waskemeer, Waskemeer 8434 NC

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T

CSG Liudger HAVOtop, Burgum 9251 BH

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO

CSG Liudger Praktijkonderwijs, Drachten 9202 NW

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs