Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort
www.meridiaan-college.nl
Bestuursnummer
40180

Aantal scholen: 5:

  • - 5 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Meridiaan College, vestiging Het Nieuwe Eemland, Amersfoort 3818 KG

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO

Meridiaan College locatie Mavo Muurhuizen, Amersfoort 3815 DL

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO

Meridiaan College, vestiging 't Hooghe Landt, Amersfoort 3822 CK

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO

Het Element Hooglandseweg, Amersfoort 3813 VD

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B
VMBO K

Meridiaancollege vestiging 't Hooghe Landt, Amersfoort 3815 AG

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO