Onderwijsboulevard 221
5223 DE 's-Hertogenbosch
www.hashogeschool.nl

Laatste toezicht op 01-05-2018

Bestuursnummer
40205

Aantal scholen: 1:

  • - 1 hoger onderwijs

Financiële positie

Aangepast Financieel Continuïteitstoezicht

Bij de jaarlijkse analyse van de financiële gegevens van het bestuur heeft de inspectie risico’s gesignaleerd voor de financiële continuïteit van Stichting HAS Opleidingen. Onderzoek bij de instelling heeft dit beeld bevestigd. Daarop is Stichting HAS Opleidingen onder aangepast financieel continuïteitstoezicht geplaatst. Stichting HAS Opleidingen stelt nu een verbeterplan op en informeert de inspectie regelmatig over de vorderingen en over de actuele financiële situatie.


Onderzoek uitgevoerd: 01-05-2018

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Hoger onderwijs

HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch 5223 DE

Opleiding Acties
Hoger onderwijs