Jasmijnstraat 9
8302 CL Emmeloord
www.aves.nl
Bestuursnummer
40662

Aantal scholen: 37:

 • - 37 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

De Triangel, Emmeloord 8303 XL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Paulusschool, Rutten 8313 AH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Joseph, Emmeloord 8302 AS

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Wending, Bant 8314 AA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Lichtboei, Emmeloord 8303 KN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Het Lichtschip, Ens 8307 AN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

OBS De Carrousel, Emmeloord 8302 CN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool De Koperwiek, Emmeloord 8302 CN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Titus Brandsma, Nagele 8308 AL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

AZS De Wissel, Luttelgeest 8315 PS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Klimboom, Speciale school voor basisonderwijs, Emmeloord 8303 ZR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Windkracht 10, Emmeloord 8304 DR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Regenboog, Ens 8307 AN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Zevensprong (Jenaplanschool), Emmeloord 8302 JD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SWS Fondali, Creil 8312 AX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Mgr. Zwijsenschool, Kampen 8261 CB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Schalmei, Bant 8314 AH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Roderik van Voorst, Emmeloord 8303 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Keerkring, Emmeloord 8303 BB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool Dr. Schaepman, Kampen 8265 RG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SWS De Floreant, Luttelgeest 8315 AM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Driesprong, Marknesse 8316 AX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Ark, Espel 8311 AZ

Samenwerking PC, RK
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SWS De Fladderiep, Kraggenburg 8317 AG

Samenwerking PC, RK
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Horizon, Ens 8307 AX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

't Kompas, Emmeloord 8304 GA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Op De Wieken, Tollebeek 8309 AM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Regenboog, Creil 8312 AX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Sjaloom, Rutten 8313 AR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Klimop, Nagele 8308 AL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Zeester, Marknesse 8316 CH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Mariabasisschool, Marknesse 8316 BL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

SWS de Sprang, Tollebeek 8309 AM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool Sint Martinus, Vollenhove 8325 AE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Albert Schweitzer, Emmeloord 8303 VA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

AZS De Wissel, Emmeloord 8303 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Zevensprong, Emmeloord 8303 VA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.