Archipelweg 135
8921 VX Leeuwarden
www.bisschopmollerstichting.nl
Bestuursnummer
41000

Aantal scholen: 32:

 • - 32 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Geen oordeel
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Over dit onderdeel is geen oordeel gegeven. Dit kan zijn omdat het bestuur niet uitgebreid is onderzocht op dit onderdeel of omdat het bestuur alleen niet-bekostigde mbo-instellingen onder zich heeft. Dit type besturen wordt niet onderzocht en niet beoordeeld op Financieel beheer.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

r.k.b.s. St. Bonifatius, Sneek 8605 AH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. De Sprong (Dalton), Leeuwarden 8925 AG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. It Klimmerblêd, Sint Nicolaasga 8521 PD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. St. Ludgerus, Workum 8711 GP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. "De Kabas", Franeker 8801 VW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. Kardinaal de Jong, Nes Ameland 9163 KG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. "St. Radboud", Jirnsum 9011 WE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

oecumenische Teake Jan Roordaschool, Wytgaard 9089 BG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Katholieke Jenaplanbasisschool Sint Paulus, Leeuwarden 8932 AB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. "Sint Michaël", Harlingen 8861 CV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

rk Jenaplanschool St. Bonifatius, Dokkum 9101 WB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

rk/pcbs De Toekomst, Bakhuizen 8574 TN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Jozefschool, Heeg 8621 DR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. "Sint Maartenschool", Bolsward 8701 EW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. Mgr. J. Scholtens, Wolvega 8471 PK

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. "St. Martinus", Makkum Fr 8754 BP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. Sint Thomas, Leeuwarden 8916 EL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Katholieke Jenaplanschool De Wiekslag, Drachten 9202 CA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. Thomas van Aquino, Sneek 8607 AT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

de Bonifatiusschool, Woudsend 8551 NL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Plotter, Drachten 9204 CK

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k. Jenaplanbasisschool "St. Lukas", Drachten 9203 SG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. St. Mattheüs, Joure 8501 EC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Daltonschool St. Jozef, Lemmer 8531 KM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. St. Gregorius, Blauwhuis 8615 LV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. St. Radbodus, Dronryp 9035 ED

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. "Sint Jozef", Heerenveen 8442 BC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k. jenaplanschool Sint Franciscus, Wolvega 8471 JX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

de St. Ludgerusschool, Balk 8561 DP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

r.k.b.s. Sint Bonifacius, Reahus 8736 JB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

IKC Franciscus, Leeuwarden 8921 XB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Sprong, locatie Molkenkelder, Leeuwarden 8941 AJ

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.