Archipelweg 135
8921 VX Leeuwarden
www.bisschopmollerstichting.nl
Bestuursnummer
41000

Aantal scholen: 33:

  • - 33 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

r.k.b.s. St. Bonifatius, Sneek 8605 AH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. De Sprong (Dalton), Leeuwarden 8925 AG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. It Klimmerblêd, Sint Nicolaasga 8521 PD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. St. Ludgerus, Workum 8711 GP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. "De Kabas", Franeker 8801 VW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. Kardinaal de Jong, Nes Ameland 9163 KG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. "St. Radboud", Jirnsum 9011 WE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Jenaplanschool De Opbouw, Bolsward 8701 AP

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

oecumenische Teake Jan Roordaschool, Wytgaard 9089 BG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Katholieke Jenaplanbasisschool Sint Paulus, Leeuwarden 8932 AB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. "Sint Michaël", Harlingen 8861 CV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

rk Jenaplanschool St. Bonifatius, Dokkum 9101 WB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

rk/pcbs De Toekomst, Bakhuizen 8574 TN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. "Sint Maartenschool", Bolsward 8701 EW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. Mgr. J. Scholtens, Wolvega 8471 PK

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

St. Jozefschool, Heeg 8621 DR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. "St. Martinus", Makkum Fr 8754 BP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Katholieke Jenaplanschool De Wiekslag, Drachten 9202 CA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. Sint Thomas, Leeuwarden 8916 EL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. Thomas van Aquino, Sneek 8607 AT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

de Bonifatiusschool, Woudsend 8551 NL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Plotter, Drachten 9204 CK

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k. Jenaplanbasisschool "St. Lukas", Drachten 9203 SG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Daltonschool St. Jozef, Lemmer 8531 KM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. St. Gregorius, Blauwhuis 8615 LV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. St. Radbodus, Dronryp 9035 ED

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. "Sint Jozef", Heerenveen 8442 BC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. St. Mattheüs, Joure 8501 EC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

de St. Ludgerusschool, Balk 8561 DP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k.b.s. Sint Bonifacius, Reahus 8736 JB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k. jenaplanschool Sint Franciscus, Wolvega 8471 JX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

IKC Franciscus, Leeuwarden 8921 XB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Sprong, locatie Molkenkelder, Leeuwarden 8941 ZX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs