Foareker 21
9247 AA Ureterp
www.deopdracht.nl
Bestuursnummer
50104

Aantal scholen: 1:

  • - 1 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

c.b.s. "De Opdracht", Ureterp 9247 AA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs