Atoomweg 111
3542 AB Utrecht
www.pcou.nl
Bestuursnummer
62662

Aantal scholen: 32:

 • - 29 basisonderwijs
 • - 3 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

cbs "Torenplein", Vleuten 3451 AA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Boomgaard, Utrecht 3544 TT

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

cbs "De Krullevaar", De Meern 3453 RD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Belle van Zuylen, Utrecht 3555 GS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Blauwe Aventurijn, Utrecht 3523 HT

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs De Regenboog, Utrecht 3571 CG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "De Piramide" Maasdijkstraat, Utrecht 3555 VM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "W.G.v.d.Hulst", Utrecht 3522 TM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "De Brug", Utrecht 3531 JJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "De Fakkel", Utrecht 3515 VB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Lukas" loc. Da Costa Kanaleneiland, Utrecht 3526 VN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "De Baanbreker", Utrecht 3524 HH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Da Costa Hoograven", Utrecht 3525 AR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Zonnewereld, Vleuten 3452 CB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Ridderhof, Utrecht 3543 BZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Lukasschool, Utrecht 3527 BR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

cbs "2e Marnix", Utrecht 3533 VD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

PC basisschool De Boemerang, Utrecht 3552 CC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Schakel, Utrecht 3564 SC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Parkschool", Utrecht 3531 EJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Op Dreef", Utrecht 3562 GN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Jhr.M.H.M.J.v.Asch v.Wyck", Utrecht 3532 CX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Kon.Beatrix", De Meern 3454 BL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Kindcentrum Leeuwesteijn, Utrecht 3541 HC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Odyssee, Utrecht 3581 MJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs De Regenboog, Utrecht 3571 XS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs De Piramide, loc. Bisschopsplein, Utrecht 3553 SK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

pcbs "Lukas", loc. Taalschool Het Mozaïek, Utrecht 3552 EB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Oase, Utrecht 3544 NE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Speciaal onderwijs

Rafael, Utrecht 3527 BA

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.