Julianalaan 15
1213 AP Hilversum
www.proceon.nl
Bestuursnummer
75753

Aantal scholen: 19:

 • - 19 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

cbs 'De Bosberg', Hollandsche Rading 3739 KM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Rehobothschool, Naarden 1411 PD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Juliana, locatie W.Kalfflaan, Bussum 1401 CL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool De Zonnewijzer, Bussum 1403 NH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Nassauschool, Hilversum 1223 NS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Wilhelmina, Hilversum 1213 CK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Christelijke Basisschool Avonturijn, Hilversum 1221 CE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Prot.Chr.Basisschool De Regenboog, Kortenhoef 1241 BE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Warin, Nederhorst den Berg 1394 BD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Rehobothschool, Loosdrecht 1231 CM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool de 7-Sprong, Eemnes 3755 TK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Rehobothschool, Loosdrecht 1231 BN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool L.W.J. van Hasselt, Hilversum 1215 RH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Globe, Bussum 1403 NH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Julianaschool, locatie Brandsma, Bussum 1405 HK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Nassauschool, Hilversum 1223 JK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Wilhelmina, locatie Bavinck, Hilversum 1214 JS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Juliana, locatie Kwartellaan, Bussum 1403 BE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Da Costa, Hilversum 1222 LH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.