Julianalaan 15
1213 AP Hilversum
www.proceon.nl
Bestuursnummer
75753

Aantal scholen: 20:

 • - 20 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

cbs 'De Bosberg', Hollandsche Rading 3739 KM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rehobothschool, Naarden 1411 PD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Juliana, locatie W.Kalfflaan, Bussum 1401 CL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool De Zonnewijzer, Bussum 1403 NH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Mr.J.Terpstra, Loosdrecht 1231 KM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Wilhelmina, Hilversum 1213 CK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Nassauschool, Hilversum 1223 NS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Christelijke Basisschool Avonturijn, Hilversum 1221 CE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Prot.Chr.Basisschool De Regenboog, Kortenhoef 1241 BE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rehobothschool, Loosdrecht 1231 CM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool de 7-Sprong, Eemnes 3755 TK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Warin, Nederhorst den Berg 1394 BD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool L.W.J. van Hasselt, Hilversum 1215 RH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rehobothschool, Loosdrecht 1231 BN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Globe, Bussum 1403 NH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

Nassauschool, Hilversum 1223 JK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Wilhelmina, locatie Bavinck, Hilversum 1214 JS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Da Costa, Hilversum 1222 LH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Julianaschool, locatie Brandsma, Bussum 1405 HK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Juliana, locatie Kwartellaan, Bussum 1403 BE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.