Kaap Hoorndreef 46 A
3563 AV Utrecht
www.ksu-utrecht.nl
Bestuursnummer
77195

Aantal scholen: 26:

 • - 26 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

KBS Onder de Bogen, Utrecht 3541 DZ

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

rkbs "Johannes", Utrecht 3564 CL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

sbo De Binnentuin, Vleuten 3452 RN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "De Pijlstaart", Utrecht 3513 AA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

KBS De Catharijnepoort, locatie Vleutenseweg, Utrecht 3532 VM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Schateiland, Utrecht 3526 GW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "Ludger", Utrecht 3553 SR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

"Sint Maarten", Utrecht 3562 CP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "St.Paulus", Utrecht 3571 EL

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs Montessori "Buiten Wittevrouwen", Utrecht 3581 RP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "De Spits", Utrecht 3524 HH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "De Notenboom", Utrecht 3582 CJ

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "Marcus", loc. Marcus, Utrecht 3563 XC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "St.Dominicus", Utrecht 3533 GH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "St.Jan de Doper", locatie Gertrudis, Utrecht 3522 AR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Achtbaan, Utrecht 3544 TT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Ariënsschool, Utrecht 3525 AR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Wijzer aan de Vecht, Utrecht 3554 VZ

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "De Zeven Gaven", Utrecht 3527 BR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

KBS Stepping Stones, Utrecht 3582 CJ

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

rkbs "St. Jan de Doper", locatie St. Jan, Utrecht 3523 JA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Catharijnepoort, loc. Schimmelplein, Utrecht 3532 VM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

KBS De JazzSingel, Utrecht 3543 GB

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Op de Groene Alm, Utrecht 3541 SC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "Marcus", loc. Mattheus, Utrecht 3564 EH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

rkbs "Hof ter Weide", Utrecht 3543 BT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.