Molenstraat 3
7462 TK Rijssen
www.pcporijssen.nl
Bestuursnummer
77196

Aantal scholen: 9:

  • - 9 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Elimschool, Rijssen 7462 TK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

basisschool Wilhelmina, Rijssen 7462 AA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

basisschool Willem-Alexander, Rijssen 7462 HN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Beatrixschool, Rijssen 7461 VW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

basisschool Johan Friso, Rijssen 7462 BN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

basisschool Constantijn, Rijssen 7462 LX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool Juliana, Rijssen 7463 CB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

basisschool Beatrix, Rijssen 7461 VD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

locatie Roerdomp, Rijssen 7462 XC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs