Hofstraat 8
7411 PD Deventer
www.vsathena.nl
Bestuursnummer
77456

Aantal scholen: 15:

 • - 14 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool De Kleine Prins, Doetinchem 7007 BK

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Basisschool Parcival, Arnhem 6832 HG

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrijeschool De Stroeten, Emmen 7812 BA

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Toermalijn, Meppel 7941 JC

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrije School Michaël, Leeuwarden 8932 DG

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrije Basisschool De Esch, Winterswijk 7101 JH

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

vrije school De Zevenster, Oldenzaal 7576 VX

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Vrije School De Vijfster, Apeldoorn 7312 HR

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Widar vrijeschool basisonderwijs, Groningen 9725 KA

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrije School Almelo, Almelo 7608 RN

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrijeschool de Es., Assen 9404 KK

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrije School Valentijn, Harderwijk 3844 EL

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Vrijeschool De Noorderkroon, Enschede 7521 JG

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Vrije School De kleine Johannes, Deventer 7413 XV

Antroposofisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.