Zeelandstraat 11
1082 BV Amsterdam
www.cheider.nl

Laatste toezicht op 06-11-2017

Bestuursnummer
78457

Aantal scholen: 2:

 • - 1 basisonderwijs
 • - 1 voortgezet onderwijs

Financiële positie

Aangepast Financieel Continuïteitstoezicht

Bij de jaarlijkse analyse van de financiële gegevens van het bestuur heeft de inspectie risico’s gesignaleerd voor de financiële continuïteit van Stichting Joodse Kindergem. Cheider. Onderzoek bij de instelling heeft dit beeld bevestigd. Daarop is Stichting Joodse Kindergem. Cheider onder aangepast financieel continuïteitstoezicht geplaatst. Stichting Joodse Kindergem. Cheider stelt nu een verbeterplan op en informeert de inspectie regelmatig over de vorderingen en over de actuele financiële situatie.


Onderzoek uitgevoerd: 06-11-2017

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Joodse Kindergemeenschap Cheider, Amsterdam 1082 BV

Joods
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Voortgezet onderwijs

Joodse SG Cheider, Amsterdam 1082 BV

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.