Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam
www.amosonderwijs.nl
Bestuursnummer
81316

Aantal scholen: 31:

 • - 31 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

P.C. Basisschool Frankendael, Amsterdam 1098 CA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Wiltzangh, Amsterdam 1055 KK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Visserschool, Amsterdam 1057 VB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Wereldschool Amsterdam, Amsterdam 1014 ZG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Noordmansschool, Amsterdam 1064 CE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Johannes, Amsterdam 1069 RK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Nelson Mandela School, Amsterdam 1092 GX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Ichthus, Amsterdam 1068 SJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

P.C. Basisschool De Rivieren, Amsterdam 1079 EM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Jenaplanschool Atlantis, Amsterdam 1069 WK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Inst.Schreuder, Amsterdam 1071 CW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Nautilus, Amsterdam 1058 VC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Oranje Nassau, Amsterdam 1032 JR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Dr. Rijk Kramer, Amsterdam 1052 EC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Timotheus, Amsterdam 1067 JM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Pro Rege, Amsterdam 1065 JX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Driemaster, Amsterdam 1034 SG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Prof.dr.H.Kraemer, Amsterdam 1068 LL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

P.C. Basisschool Frankendael, Amsterdam 1097 RP

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Oecumenische Basisschool de Odyssee, Amsterdam 1060 LW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Kinderboom, Amsterdam 1021 BZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Valentijn, Amsterdam 1095 VZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Immanuel, Amsterdam 1063 KX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Capelle, Amsterdam 1025 KN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Vijf Sterren, Amsterdam 1024 EA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool de Catamaran, Amsterdam 1051 GN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Daltonschool Neptunus, Amsterdam 1087 AX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Oecumenische basisschool De Poseidon, Amsterdam 1087 HN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Vlinderboom, Amsterdam 1053 RM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Oecumenische basisschool De Bonkelaar, Amsterdam 1035 EE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Poseidon, Amsterdam 1087 HN

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.