H. Heijermanslaan 4
2741 ZJ Waddinxveen
www.spco-lev.nl
Bestuursnummer
82785

Aantal scholen: 5:

  • - 5 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

De Immanuelschool, Boskoop 2771 PC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Koningin Beatrixschool, Waddinxveen 2742 MG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

PC Basisschool Rehoboth, Boskoop 2771 DB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

de Ichthusschool, Boskoop 2771 SX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Koning Willem Alexanderschool, Waddinxveen 2741 DB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs