Baan 47
2012 DC Haarlem
www.stichtingsintbavo.nl
Bestuursnummer
83163

Aantal scholen: 12:

 • - 11 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool De Meer voor interconfessioneel onderwijs, Haarlem 2037 LA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. Basisschool St. Adalbertus, Spaarndam 2064 XT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.k. Basisschool St. Bernardus, Haarlem 2033 DE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rk Basisschool Don Bosco, Haarlem 2035 VD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Rk Basisschool Veronica, Haarlem 2011 CR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

r.k. Basisschool Franciscus Xaverius, Haarlem 2032 TH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Mgr. Huibersschool, Haarlem 2034 RM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. basisschool De Talenten, Haarlem 2033 LG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

R.K. Basisschool De Brandaris, Haarlem 2036 NE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

icbs De Meer, locatie Bavoschool, Haarlem 2013 ZJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Internationale Taalklas Haarlem, Haarlem 2033 TX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.