Anklaarseweg 71
7316 MB Apeldoorn
www.jfsg.nl
Bestuursnummer
84021

Aantal scholen: 3:

  • - 3 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Rijssen 7463 CA

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO

de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Uddel 3888 LA

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T