Hoogeweg 9
9746 TN Groningen
www.elker.nl
Bestuursnummer
95863

Aantal scholen: 5:

  • - 5 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Speciaal onderwijs

Portalis, locatie Groningen (Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding), Groningen 9746 TN

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs