Monumentstraat 55 a
8102 AK Raalte
www.mijnplein.nl
Bestuursnummer
40894

Aantal scholen: 22:

 • - 21 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Goed

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Geen oordeel
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Over dit onderdeel is geen oordeel gegeven. Dit kan zijn omdat het bestuur niet uitgebreid is onderzocht op dit onderdeel of omdat het bestuur alleen niet-bekostigde mbo-instellingen onder zich heeft. Dit type besturen wordt niet onderzocht en niet beoordeeld op Financieel beheer.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Matzer, Wijhe 8131 BH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Oostenwind, Raalte 8102 AM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Pr. Willem Alexander, Olst 8121 BR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Antonius, Marienheem 8106 AC

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Sancta Maria, Lettele 7434 PX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Bernadette, Heeten 8111 PK

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

St. Jozef, Nieuw Heeten 8112 AD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Sint Cyriacus, Dalfsen 7722 LR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Aloysius, Olst 8121 CW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

St. Gerardus Majella, Broekland Ov 8107 AG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Willibrordschool, Olst 8121 XD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

De Korenbloem, Raalte 8101 EN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Horizon, Raalte 8102 AK

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Linderte, Raalte 8103 HX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Gouden Emmer, Heino 8141 BP

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

kbs De Dolfijn, Heino 8141 BP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Bongerd, Wijhe 8131 SW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Esmoreit, Luttenberg 8105 AA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

St. Jozef, Wijhe 8131 DG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Bolster, Raalte 8102 JH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Rietkraag, Raalte 8103 BM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.