Rechterland 1
8024 AH Zwolle
www.vivente.nu
Bestuursnummer
40934

Aantal scholen: 17:

  • - 17 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

De Ark, Zwolle 8016 AX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Mozaïek, Zwolle 8013 AA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Morgenster, Zwolle 8042 HM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Zuidster, Zwolle 8014 DM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Prot. Chr. Daltonschool ' De Zevensprong', Zwolle 8043 KD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Duyvencamp, Zwolle 8024 CA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Talentum, Zwolle 8014 BK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Stroomdal, Zwolle 8032 CG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Het Carillon, Zwolle 8031 HL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Wendakker, Zwolle 8043 VW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Kleuterbrug, Zwolle 8033 AZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

De Ichthus, Zwolle 8017 AZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Chr. Daltonschool Koningin Emma, Zwolle 8023 AE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Aquarel, Zwolle 8032 GZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Brug, Zwolle 8019 BR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Kindcentrum De Paperclip, Zwolle 8044 PA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

locatie Bachlaan 2, Zwolle 8031 DW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
  • Goed
    Goed
    Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
  • Voldoende of Basistoezicht
    Voldoende of Basistoezicht
    Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
  • Onvoldoende of Zwak
    Onvoldoende of Zwak
    Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
  • Zeer zwak
    Zeer zwak
    De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
  • Geen oordeel
    Geen oordeel
    Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
  • Geen samenvattend oordeel
    Geen samenvattend oordeel
    Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
  • Zonder actueel oordeel
    Zonder actueel oordeel
    Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.