De Molen 94
3995 AX Houten
www.wellantcollege.nl
Bestuursnummer
41100

Aantal scholen: 22:

  • - 21 voortgezet onderwijs
  • - 1 middelbaar beroepsonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Wellantcollege Aalsmeer VMBO Westplas, Aalsmeer 1431 RW

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T

Middelbaar beroepsonderwijs