De Sypel 2
3842 AE Harderwijk
www.vmboharderwijk.nl

Laatste toezicht op 22-11-2018

Bestuursnummer
41158

Aantal scholen: 2:

  • - 2 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Voortgezet onderwijs

Morgen College, locatie Sypel, Harderwijk 3842 AE

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B
VMBO K

Morgen College locatie Westeinde, Harderwijk 3844 DD

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T