Dennenstraat 21
6543 JP Nijmegen
www.procollege.nl
Bestuursnummer
41164

Aantal scholen: 4:

  • - 4 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Voortgezet onderwijs

Pro College Nijmegen, Nijmegen 6543 JP

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Pro College Boxmeer, school voor Praktijkonderwijs, Boxmeer 5831 CR

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs