De Brand 20
3823 LJ Amersfoort
www.onderwijsgroepamersfoort.nl
Bestuursnummer
41208

Aantal scholen: 10:

 • - 7 voortgezet onderwijs
 • - 3 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Onvoldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Voortgezet onderwijs

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Amersfoort 3818 JL

Opleiding Status toezicht Acties
VWO Goed

De Amersfoortse Berg, Amersfoort 3818 TA

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Zonder actueel oordeel
HAVO Zonder actueel oordeel
VWO Zonder actueel oordeel

't Atrium, Amersfoort 3813 KD

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Zonder actueel oordeel
HAVO Zonder actueel oordeel
VWO Zonder actueel oordeel

Vmbo Trivium College, Amersfoort 3813 VN

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Zonder actueel oordeel
VMBO K Zonder actueel oordeel
VMBO (G) T Zonder actueel oordeel

Praktijkonderwijs Trivium College, Amersfoort 3815 GS

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Zonder actueel oordeel

Mavo Trivium College, Amersfoort 3814 WE

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Zonder actueel oordeel

Vathorst College, Amersfoort 3825 MP

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Zonder actueel oordeel
HAVO Zonder actueel oordeel
VWO Voldoende

Speciaal onderwijs

Axia College, vmbo b-k & pré entree, Amersfoort 3818 WP

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs Voldoende

Axia College, mavo havo vwo, Amersfoort 3818 EW

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs Zonder actueel oordeel

Axia College, mavo havo vwo, Amersfoort 3815 BA

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.