Slotermeerlaan 69 D
1064 HA Amsterdam
www.elamal.nl

Laatste toezicht op 22-08-2017

Bestuursnummer
40400

Aantal scholen: 6:

 • - 6 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.


Onderzoek uitgevoerd: 22-08-2017

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Islamitische basisschool El Kadisia, Amsterdam 1061 SC

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Islamitische Basisschool Al Wafa, Amsterdam 1055 AG

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Al Ihklaas, Haarlem 2037 EA

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

Islamitische Basisschool Al Wafa, Amsterdam 1063 AD

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Islamitische basisschool Al Islaah, Harderwijk 3842 ZZ

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zeer zwak

Islamitische Basisschool An-Nasr, Alkmaar 1816 XA

Islamitisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.