Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
www.deonderwijsspecialisten.nl
Bestuursnummer
40631

Aantal scholen: 31:

  • - 2 basisonderwijs
  • - 1 voortgezet onderwijs
  • - 28 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

SAM locatie Boddens Hosangstraat, Doetinchem 7002 JA

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

SAM locatie van Limburg Stirumlaan, Doetinchem 7003 BG

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

SG Mariëndael, Arnhem 6825 HN

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B
VMBO K

Speciaal onderwijs

Hamalandschool, Lichtenvoorde 7131 VB

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

De Brouwerij Oosterbeek SO, inclusief TOP, Arnhem 6814 MK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

SG Mariëndael Doetinchem, Doetinchem 7009 ND

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

SO Markerichtersveld, Apeldoorn 7316 DK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs