Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
www.deonderwijsspecialisten.nl
Bestuursnummer
40631

Aantal scholen: 18:

 • - 2 basisonderwijs
 • - 1 voortgezet onderwijs
 • - 15 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

SAM locatie Boddens Hosangstraat, Doetinchem 7002 JA

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SAM locatie van Limburg Stirumlaan, Doetinchem 7003 BG

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Voortgezet onderwijs

SG Mariëndael, Arnhem 6825 HN

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Geen oordeel
VMBO K Geen oordeel

Speciaal onderwijs

Lichtenbeek, Elst Gld 6661 CZ

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Hamalandschool, Lichtenvoorde 7131 VB

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Het Kroonpad, Apeldoorn 7323 RC

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Wegwijzer, Ede Gld 6711 CJ

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Rabot, Didam 6942 VK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Lichtenbeek, Arnhem 6816 VC

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

SG Mariëndael Doetinchem, Doetinchem 7009 ND

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.