Burg de Bordesstraat 82
1404 GZ Bussum
www.gsf.nl
Bestuursnummer
40696

Aantal scholen: 9:

  • - 9 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Goois Lyceum, Bussum 1401 RT

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

Gooise scholen Federatie (A. Roland Holst College), Hilversum 1217 PM

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO

Gooise Praktijkschool, Hilversum 1213 VC

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

De Fontein, Bussum 1403 HH

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T

Gooise Scholenfederatie, vwo, havo, vmbo, locatie A. Roland Holst College, Hilversum 1217 PZ

Opleiding Status toezicht Acties
VWO