Eenrumermaar 4
9735 AD Groningen
www.vcog.nl
Bestuursnummer
69669

Aantal scholen: 15:

 • - 15 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Samenwerkingsschool Meeroevers, Meerstad 9613 AE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Kleine Wereld, Groningen 9713 AT

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Wegwijzer, Groningen 9741 LE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. Het Kompas, Groningen 9732 EJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Heerdstee, Groningen 9736 EA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

c.b.s. Anne Frank, Groningen 9744 HW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. Nassauschool, Groningen 9717 CE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

c.b.s. De Tamarisk, Groningen 9721 SW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Hoeksteen, Groningen 9743 EZ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

de Dom Helder Camara, Groningen 9736 AM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Cbs Aquamarijn loc Reitdiep, Groningen 9746 RS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

cbs Aquamarijn, Groningen 9746 BJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Kleine Wereld, Groningen 9715 JB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Tamarisk locatie Helpman, Groningen 9722 GA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

p.c.b.s. De Tamarisk loc. Corpus den Hoorn, Groningen 9728 EE

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.