Jan Tooropstraat 136
1061 AD Amsterdam
www.kolom.net
Bestuursnummer
77690

Aantal scholen: 16:

  • - 6 basisonderwijs
  • - 5 voortgezet onderwijs
  • - 5 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

School voor Spec.Onderwijs Prof.Dr.J.J.Dumont, Amsterdam 1107 NG

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

HKC De Wereldboom, Amsterdam 1079 RN

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Driesprong, Amsterdam 1066 CV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Zeppelin, Amsterdam 1033 LW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

De Hasselbraam, Amsterdam 1061 AN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Humanistische Basisschool, Amsterdam 1079 RN

Humanistisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Oecumenische school voor praktijkonderwijs Het Plein, Amsterdam 1063 ME

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Kolom Praktijkcollege De Dreef, Amsterdam 1102 WD

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Oecumenische school voor praktijkonderwijs De Atlant, Amsterdam 1082 JS

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Kolom praktijkcollege noord, Amsterdam 1035 EX

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Speciaal onderwijs

Alphons Laudyschool, Amsterdam 1068 KV

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Alphons Laudyschool, Amsterdam 1079 RN

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs