Garenkokerskade 19
2013 AJ Haarlem
www.salomoscholen.nl
Bestuursnummer
85255

Aantal scholen: 19:

 • - 19 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Basisschool Nicolaas Beets, Heemstede 2103 VR

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Dreefschool, Haarlem 2012 HS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Dr.H.Bavinck, Haarlem 2024 EB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Koningin Emma, Haarlem 2025 CS

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Willink, Bennebroek 2121 AD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Bos en Duin, Bloemendaal 2061 VM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Oranje Nassau, Zandvoort 2042 CH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Ark, Haarlem 2023 EA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Ark, Haarlem 2023 EB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO De Trapeze, Haarlem 2025 PH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk, Haarlem 2036 NK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Koningin Wilhelmina, Overveen 2051 NG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Willem van Oranje, Haarlem 2021 CG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Tyo H.van Eeghen, Aerdenhout 2111 HV

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Prinses Beatrixschool, Heemstede 2102 XC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

International School Haarlem, Haarlem 2014 XP

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

Basisschool De Wadden, locatie Boerhaavewijk, Haarlem 2035 EC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Basisschool Dr. H. Bavinck, Haarlem 2024 EB

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Bosch en Hovenschool, Heemstede 2101 AJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.