Van Haersmasingel 37
9201 KN Drachten
Bestuursnummer
13586

Aantal scholen: 6:

  • - 6 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Voortgezet onderwijs

OSG Singelland, Burgum, Burgum 9251 EB

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T

OSG Singelland, Het Drachtster Lyceum, Drachten 9201 JW

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

OSG Singelland afdeling De Venen, Drachten 9202 NW

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs

Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Burgum 9251 BH

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO