Hollandseweg 9
6706 KN Wageningen
www.pantarijn.nl
Bestuursnummer
13693

Aantal scholen: 4:

  • - 4 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

RSG Pantarijn, MHV-locatie Wageningen, Wageningen 6706 KN

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO

RSG Pantarijn, locatie Rhenen, Rhenen 3911 MG

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO K
VMBO (G) T

RSG Pantarijn, locatie Kesteren, Kesteren 4041 ZA

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T