Stationsstraat 40
8331 GK Steenwijk
www.rsgtrompmeesters.nl
Bestuursnummer
41295

Aantal scholen: 6:

  • - 6 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

RSG Tromp Meesters, Steenwijk 8331 GK

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B
VMBO K

RSG Tromp Meesters Praktijkschool, Steenwijk 8331 GK

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs