De Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen
www.ichthushuizen.nl
Bestuursnummer
41293

Aantal scholen: 5:

  • - 5 basisonderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Rehobothschool, Huizen 1276 NA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Christelijke Basisschool De Ark, Huizen 1274 KL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Basisschool Van der Brugghen, Huizen 1272 HC

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

PCBS Beatrixschool, Huizen 1272 BP

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

P.C. Basisschool De Parel, Huizen 1273 EG

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs