Reehorsterweg 80
6717 LG Ede Gld
www.cog.nl
Bestuursnummer
41300

Aantal scholen: 6:

 • - 5 voortgezet onderwijs
 • - 1 middelbaar beroepsonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Voldoende
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Geen oordeel

Dit bestuur voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen.

Financieel beheer

Geen oordeel
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Geen oordeel

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Geen oordeel

Over dit onderdeel is geen oordeel gegeven. Dit kan zijn omdat het bestuur niet uitgebreid is onderzocht op dit onderdeel of omdat het bestuur alleen niet-bekostigde mbo-instellingen onder zich heeft. Dit type besturen wordt niet onderzocht en niet beoordeeld op Financieel beheer.

Toezichthistorie

Voortgezet onderwijs

Arentheem College, Thomas a Kempis, Arnhem 6822 LR

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Zonder actueel oordeel
VWO Zonder actueel oordeel

Arentheem College, locatie Leerpark Presikhaaf, Arnhem 6826 DM

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Zonder actueel oordeel
VMBO K Zonder actueel oordeel

Het Perron, Veenendaal 3905 AD

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Zonder actueel oordeel
VMBO B Zonder actueel oordeel
VMBO K Zonder actueel oordeel
VMBO (G) T Zonder actueel oordeel

Praktijkschool Arentheem, Arnhem 6826 HA

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Zonder actueel oordeel

Arentheem College, locatie Titus Brandsma, Velp Gld 6883 ER

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Goed
HAVO Zonder actueel oordeel

Middelbaar beroepsonderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.