Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
www.auris.nl
Bestuursnummer
41314

Aantal scholen: 22:

 • - 22 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Speciaal onderwijs

Auris Prof. Groenschool, Amersfoort 3813 VE

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris De Weerklank, Alphen aan den Rijn 2402 VA

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris De Spreekhoorn, Breda 4812 GE

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris Florant, Tilburg 5042 CS

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris Montaal, Bergen op Zoom 4621 CH

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris Hildernisseschool, Rotterdam 3028 XW

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Goed

Auris Taalplein, Gouda 2805 AR

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Goed

Auris Rotsoord, Utrecht 3523 CL

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris Ammanschool, Dordrecht 3319 HR

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris Dr. M. Polanoschool, Rotterdam 3076 EB

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Goed

Auris Fortaal, Utrecht 3563 VJ

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Professor van Gilseschool, Haarlem 2015 KN

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Professor van Gilseschool, Hoofddorp 2134 XS

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Professor van Gilseschool, Heemskerk 1962 WN

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris Taalfontein, Rotterdam 3078 PE

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Voldoende

Auris Fortaal, Utrecht 3563 EN

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Auris De Taalkring, Hilversum 1212 CB

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.