Loodzetter 7
9502 EW Stadskanaal
www.scholengroepperspectief.nl
Bestuursnummer
41358

Aantal scholen: 14:

 • - 13 basisonderwijs
 • - 1 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Onvoldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

S.B.O. De Baldakijn, Stadskanaal 9501 TJ

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. Oranje Nassau, Stadskanaal 9501 VX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

p.c.b.s. De Zaaier, Vlagtwedde 9541 AX

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

CBS De Rank, Onstwedde 9591 BJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. De Höchte, Alteveer Gn 9661 AK

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

p.c.b.s. De Hoeksteen, Ter Apel 9561 KM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

CBS De Verbindingsweg, Musselkanaal 9581 TH

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. Op de Zandtange, Mussel 9584 AL

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. Anne de Vries, Stadskanaal 9503 KA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. Het Gebint, Sellingen 9551 BM

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. De Lindenborgh, Musselkanaal 9581 TV

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

c.b.s. De Maarsborg, Stadskanaal 9502 BD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

CBS Het Mozaïek, Stadskanaal 9501 WD

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.