Withuisveld 22
6226 NV Maastricht
www.mosalira.nl
Bestuursnummer
41373

Aantal scholen: 23:

 • - 19 basisonderwijs
 • - 4 speciaal onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Voldoende

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Voldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Voldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Voldoende

Dit bestuur voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

Basisschool John F. Kennedy, Maastricht 6216 ED

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool Scharn, Maastricht 6226 BP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Sint Oda, Maastricht 6217 KM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

R.K. basisschool St. Pieter, Maastricht 6212 CX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

Basisschool De Maasköpkes, Maastricht 6223 BD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool Amby, Maastricht 6225 BR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Letterdoes, Maastricht 6224 AZ

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool Manjefiek, Maastricht 6218 VH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

R.K. basisschool Anne Frank, Maastricht 6229 AV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

R.K. basisschool Wyck, Maastricht 6221 CW

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

R.K. basisschool St. Aloysius, Maastricht 6211 PG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

R.K. basisschool Petrus en Paulus, Maastricht 6213 HM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Talententuin Maastricht, Maastricht 6222 AM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

IKC De Geluksvogel, Maastricht 6222 BE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

basisschool De Vlinderboom, Maastricht 6227 VA

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Montessorischool Binnenstad, Maastricht 6211 RT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

R.K. basisschool Het Mozaïek, Maastricht 6217 XX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed

United World College Maastricht Primary School, Maastricht 6225 XP

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Amby Dependance, Maastricht 6225 BG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Speciaal onderwijs

 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.