Donderslaan 157 a
9728 KX Groningen
www.renn4.nl
Bestuursnummer
41414

Aantal scholen: 27:

  • - 4 basisonderwijs
  • - 23 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

SBO De Carrousel, Hoogeveen 7905 GX

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

SBO de Sterren, Hoogezand 9602 KZ

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

SBO De Kameleon, Hoogeveen 7901 GK

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

SBO De Delta, Appingedam 9901 CE

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Speciaal onderwijs

De Caleidoscoop, incl MOD It Hofke en BEC De Reinbôge, Leeuwarden 8924 JK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Prof. W.J. Bladergroenschool, Groningen 9728 KX

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

G.J. van der Ploegschool, Hoogeveen 7905 GX

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Prof. W.J. Bladergroenschool, Haren Gn 9753 KK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Prof. W.J. Bladergroenschool, Winschoten 9675 HL

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

De Aventurijn Hoogeveen, Hoogeveen 7901 GK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Prof. W.J. Bladergroenschool, Appingedam 9901 CE

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs