Donderslaan 157 a
9728 KX Groningen
www.renn4.nl
Bestuursnummer
41414

Aantal scholen: 27:

 • - 4 basisonderwijs
 • - 23 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

SBO de Zwaaikom, Hoogezand 9602 KZ

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

SBO De Carrousel, Hoogeveen 7905 GX

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO De Kameleon, Hoogeveen 7901 GK

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

SBO De Delta, Appingedam 9901 CE

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Speciaal onderwijs

De Saffier, Drachten 9201 JE

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Caleidoscoop, incl MOD It Hofke en BEC De Reinbôge, Leeuwarden 8924 JK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Prof. W.J. Bladergroenschool, Groningen 9728 KX

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Aventurijn Assen, Assen 9405 HX

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

G.J. van der Ploegschool, Hoogeveen 7905 GX

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Monoliet, inclusief Kinnikgroep, Leeuwarden 8932 BR

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs Basistoezicht

De Atlas, locatie Hoogeveen, Hoogeveen 7903 AA

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs Basistoezicht

De Saffier, Drachten 9204 WC

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Monoliet, inclusief Kinnikgroep, Leeuwarden 8936 AS

Opleiding Status toezicht Acties
Voortgezet speciaal onderwijs Basistoezicht

De Aventurijn Emmen, Emmen 7822 EM

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Prof. W.J. Bladergroenschool, Haren Gn 9753 KK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Prof. W.J. Bladergroenschool, Winschoten 9675 HL

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

De Aventurijn Hoogeveen, Hoogeveen 7901 GK

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht

Prof. W.J. Bladergroenschool, Appingedam 9901 CE

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Basistoezicht
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.