Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam
www.orion.nl
Bestuursnummer
41479

Aantal scholen: 12:

  • - 12 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Speciaal onderwijs

A.H. Gerhardschool, Amsterdam 1095 JL

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

E.J. van Detschool, Amsterdam 1076 CV

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Van Koetsveldschool, Amsterdam 1098 KB

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Mr. G.T.J. de Jonghschool, Amsterdam 1069 TV

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Mr. G.T.J. de Jonghschool, Amsterdam 1108 EL

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs

Mr. G.T.J. de Jonghschool, Amsterdam 1097 DM

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs