Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
www.roobol.frl
Bestuursnummer
41492

Aantal scholen: 13:

 • - 13 basisonderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

o.b.s. "It Holdersnêst", Harkema 9281 LN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. "De Balkwar", Kootstertille 9288 AB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. It Twaspan, Twijzelerheide 9287 LV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

ibs 't Pompebled, De Westereen 9271 VN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

GS De Waldiik, Boelenslaan 9233 KN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Burgerschool, Dokkum 9101 VR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. "It Skriuwboerd", Surhuisterveen 9231 CE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Nynke van Hichtum, Dokkum 9101 XN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Prof. Casimir, Kollum 9291 EB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. Dr. Theun de Vries, Feanwalden 9269 NZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

"Dr. J. Botkeskoalle", Damwald 9104 DM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. De Tsjelke, Holwerd 9151 JN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

o.b.s. "De Mienskip", Buitenpost 9285 SZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Goed
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.